Schoolgezinsdiest

Op 8 Maart speelt het jeugdorkest in de schoolgezinsdienst. Dit vindt plaats in de Doopsgezinde kerk in leeuwarden.