Kerkdienst

Op 8 maart begeleiden leden van het A-orkest een kerkdienst in de Grote kerk te Leeuwarden.

Schoolgezinsdiest

Op 8 Maart speelt het jeugdorkest in de schoolgezinsdienst. Dit vindt plaats in de Doopsgezinde kerk in leeuwarden.