Geschiedenis

Christelijke Brassband Hosannah is opgericht op 12 oktober 1955. Destijds begonnen met een vijftal leden is de brassband uitgegroeid tot een bloeiende vereniging.

Van 1964 tot 2010 heeft Hosannah onder de bezielende leiding gestaan van Folkert Fennema.Maar ook de dirigenten van het eerste uur mogen we niet vergeten. In 1955 was de eerste dirigent Hans Nieuwland. Hij werd in 1961 opgevolgd door Andries Westerhof en in 1962 door Jan Dreunhuizen.Van de eerste jaren is helaas niet veel bewaard gebleven maar sinds het aantreden van Folkert Fennema als dirigent in 1964 zijn er diverse plakboeken bijgehouden.

In de beginperiode van Hosannah waren er nog weinig brassbands in Friesland te vinden maar de daarop volgende jaren veranderde dit al snel. Hosannah is van oorsprong altijd een brassband geweest. Het orkest werd in 1955 opgericht vanuit de Baptisten Gemeente in Leeuwarden ter opluistering van de kerkdiensten. Naast de brassband is er toentertijd ook nog enige tijd een drumband met majorettes actief geweest.

Traditiegetrouw werd er toen al in het najaar het donateursconcert georganiseerd. Toen Hosannah haar 10-jarig bestaan vierde was dat de aanleiding om voortaan het concert in de Harmonie te laten plaatsvinden.

De eerste buitenlandse reis werd georganiseerd in oktober 1974, naar het Engelse Salisbury, op uitnodiging van de Wilton en Districts Schoolband. Na deze reis zouden nog veel buitenlandse reizen volgen. Vele daarvan gingen naar Engeland, de bakermat van de brassbands.Ook Zwitserland, Zweden, Denemarken, Duitsland en België dienden als internationaal podium voor de vereniging.

Hoogtepunten uit de geschiedenis zijn de optredens met gerenommeerde componisten Eric Ball, Major Peter Parks, Edward Gregson en Peter Graham.

Vanaf 1965 organiseerde Folkert Fennema het Brassbandfestival dat, verspreid over drie avonden, veel brassbands maar bovenal veel publiek trok. Het was in die tijd een van de weinige festivals. Het Jeugdfestival wordt sinds 1967 georganiseerd en vindt nog altijd in Leeuwarden plaats.

Het A-orkest heeft op het VARA Brassbandfestival in Vredenburg Utrecht in 1984 de hoogste plaats behaald in de 2e divisie. Dit was de voorloper van de huidige Nederlandse Brassband Kampioenschappen.

Het B-orkest en het Jeugdorkest bracht regelmatig een bezoek aan het Europees Jeugdfestival in het Belgische Neerpelt waar altijd minimaal een eerste prijs werd behaald. Deze reis werd altijd gecombineerd met een overnachting in een jeugdherberg en het begeleiden van een kerkdienst op de zondagochtend. Daarnaast werd er regelmatig deelgenomen aan het Westlandfestival, het Jeugdfestival te Franeker en de Purmerade te Purmerend.

Het opleiden van de jeugd is altijd een belangrijk thema geweest. Zo werd in 1985 gestart met het schoolproject aan de Johan Willem Frisoschool in de wijk Huizum te Leeuwarden. Dit schoolproject wordt nog steeds voortgezet en inmiddels nemen meerdere scholen deel aan dit project.

Voor vele huidige leden van Hosannah ligt hier het begin van hun muzikale carrière. Dit alles had nooit gerealiseerd kunnen worden zonder de bezielende inzet van Folkert Fennema en zijn vrouw Gusta Fennema. Het is prachtig om te zien dat inmiddels de dirigeerstokjes zijn overgedragen en dat de vereniging nog steeds een bloeiend bestaan heeft met veel enthousiaste (jeugd)leden.

Het jeugdorkest staat onder leiding van dochter Renee van der Veen-Fennema.
Sinds september 2018 is Jeroen Oosterwijk dirigent van het B-orkest.
In november 2017 heeft Ria Fennema na 10 jaar het dirigeerstokje overgedragen aan Jappie Kuipers.