Dirigenten

Jappie Kuipers - A-orkest

Jappie Kuipers (Stroobos, 1957) begon zijn muzikale carrière als cornettist op 7-jarige leeftijd bij de plaatselijke fanfare. Daarna is hij als muzikant op cornet en bugel jarenlang actief geweest in o.a. brassband De Waldsang en koperensemble Fryslân Brass. In 1985 rondde hij zijn opleiding voor docent klein koper (trompet) en Hafabra-directie af aan de Muziekpedagogische Academie te Leeuwarden

Hij is docent en coördinator muziekonderwijs bij o.a. Stichting Muziekonderwijs Grootegast en als methodiekdocent bij Prins Claus Conservatorium te Groningen. Dit alles doet hij vanuit een zelfstanding ondernemerschap. Momenteel is hij tevens dirigent van fanfareorkest Dindua te Oldekerk.

Met trots mogen we hem vanaf november 2017 als dirigent van ons A-orkest verwelkomen. 

Jan Hibma - B-orkest

Jan Hibma werd in 1967 geboren in Heerhugowaard en groeide op in IJlst.

Omdat muziek een belangrijke rol speelde in het gezin Hibma was het dus niet verwonderlijk dat Jan al op jeugdige leeftijd meespeelde op trompet in het fanfare orkest in IJlst en later ook in het Frysk fanfare orkest en brassband Emmeloord. Na de middelbare school ontwikkelde hij zijn muzikale talenten aan de conservatoria in Leeuwarden en Hilversum.
Hier behaalde hij het praktijkdiploma HAFABRA bij docenten Jan de Haan en Dirk Annema en wist hij zich de bevoegdheden te verwerven voor Docerend en Uitvoerend musicus trompet bij docenten Jan Holtrop en Dick Teunissen. Ook het Groot Diploma Direktie werd in Hilversum behaald bij docent Gerrit Fokkema.

Al op 14 jarige leeftijd begon hij met dirigeren en dat mag uitzonderlijk jong genoemd worden. In 2011 is Jan onderscheiden voor zijn 30 jarig dirigentschap. Gedurende deze tijd heeft Jan ervaring opgedaan met fanfare, brassband en harmonie orkesten in alle afdelingen. Ook op koor gebied heeft hij zijn sporen verdiend.

Jan Hibma is momenteel als docent klein en groot koper verbonden aan het Kunstencentrum Atrium en Ritmyk te Sneek. Verder is hij als dirigent verbonden aan fanfare Kunst en Genoegen te Dronrijp, CMV Bergklanken in Ruinerwold en Mannenkoren Edoza te Sneek en Westerlauwers te Buitenpost. Met verschillende orkesten wist Jan veel goede resultaten te boeken op concoursen. Vele eerste prijzen werden behaald . Als hoogtepunt mogen worden genoemd een 4 tal landskampioenschappen.

Naast vele TV en radio opnames onder meer voor het programma Nederland Zingt heeft Jan medewerking verleend aan 10 tallen CD opnames zowel als trompettist als dirigent.
Verder is hij een gewaardeerd jurylid.

Renee van der Veen-Fennema - Jeugdorkest

Geboren op 2 april 1966 in Leeuwarden. Al op jonge leeftijd begonnen met cornet spelen bij Brassband Hosannah. In 1989 met het hoofdvak trompet begonnen aan het Conservatorium in Leeuwarden en vanaf 1990 verder in Groningen. Afgestudeerd in 1994 als Docerend Musicus Trompet. Tijdens de studie al actief met lesgeven bij diverse brassbands.

Vanaf 1994 tot heden klein koper en AMV docente bij diverse orkesten, waaronder momenteel nog bij Show- en drumfanfare “Advendo” uit Sneek en Brassband Hosannah.  Ook dirigente geweest van een fanfare orkest en diverse jeugdorkesten. Sinds 2010 dirigente van het jeugdorkest van Hosannah. Door de grote toename van de jeugdleden bij Hosannah, is er in 2014 naast het jeugdorkest ook een samenspelgroep gestart.

Daarnaast is ze nog projectmatig actief als freelance trompettiste.

Renee is coördinator en voorzitter van de in 2011 opgerichte Stichting Muziekopleidingen Friesland.  Renee is ook docent bij deze stichting en geeft op basisscholen koperprojecten o.a. in samenwerking met Kunstkade en Brede Scholen. Van november 2014 tot februari 2015  heeft ze via de OMF (Korpsen in de Klas) een project gedaan op de basisschool in Oppenhuizen in samenwerking met E & E Brass. Een grote groep kinderen is enthousiast geworden en gaat verder met musiceren.